Điều lệ - quy định

Điều lệ Giải bắn súng quân dụng Lục quân các nước ASEAN 2014 (12:55 | 31/08/2014)

(AARM-2014) - Điều lệ này nhằm cung cấp những thông tin chung cho các thành viên tham dự và đưa ra những hướng dẫn cơ bản cho các xạ thủ và trọng tài trường bắn trong việc điều hành, tổ chức thi đấu. Nếu có những điểm hợp lý chưa được đề cập trong điều lệ, thì quyết định của Uỷ ban kỹ thuật đưa ra trên cơ sở tinh thần Hiệp hội AARM sẽ là phán quyết cuối cùng. Tổng trọng tài (còn gọi là chỉ huy trưởng điều hành trường bắn - CREO) có quyền thay đổi chương trình, bao gồm cả việc huỷ các bài bắn do điều kiện thời tiết. Quyết định của Tổng trọng tài trong trường hợp này sẽ là quyết định cuối cùng.

Quy định hoạt động tại Trường bắn (16:07 | 25/08/2014)

(AARM-2014) - Các quy định của Ban Tổ chức về hoạt động tại Trường bắn.

Trang   | 1 | 
Kết quả
   
1 Brunei 0 2 5 7
2 Cambodia 0 0 0 0
3 Indonesia 19 12 10 41
4 Laos 0 0 0 0
5 Malaysia 0 2 0 2
6 Myanmar 2 2 1 5
7 Philippines 3 3 5 11
8 Singapore 2 0 2 4
9 Thailand 5 9 4 18
10 Vietnam 1 2 6 9
LỊCH THI ĐẤU
STT NỘI DUNG THI ĐẤU
1 Súng ngắn nam: Bài 1 14:00 - 15:20
2 Súng trường: Bài 1 14:00 - 16:40


Album ảnh
 
Liên hệ
BAN TỔ CHỨC AARM LẦN THỨ 24 TẠI VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: +84 69 696154 Fax: +84 4 37334163
E-mail: bannoidung@mod.gov.vn
CƠ QUAN XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ WEBSITE
Trung tâm Thông tin Khoa học Quân sự /BQP
 
Liên kết
Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng
Báo điện tử Quốc phòng