Trợ giúp

Kết quả các bài bắn ngày 23/11/2014 (14:50 | 24/11/2014)

(AARM-2014) - Kết quả các bài bắn tại giải AARM-24 ngày 23/11/2014.

Kết quả thi đấu ngày 22/11/2014 (10:44 | 23/11/2014)

(AARM-2014) - Kết quả thi đấu các bài bắn ngày 22/11/2014.

Kết quả thi đấu các loại súng nội dung cá nhân, đồng đội tính đến sáng 22/11/2014 (11:03 | 22/11/2014)

(AARM-2014) - Kết quả thi đấu tính đến sáng 22/11/2014 (file đính kèm).

Kết quả thi đấu các loại súng nội dung cá nhân, đồng đội bài 1 (18:35 | 20/11/2014)

(AARM-2014) - Kết quả thi đấu bài 1 súng carbine, súng đại liên, súng trường nội dung cá nhân, đồng đội (file đính kèm).

Danh sách các sỹ quan liên lạc AARM các đoàn (09:08 | 20/11/2014)

(AARM-2014) - Danh sách các sỹ quan liên lạc AARM các đoàn

Tổ thường trực, phiên dịch thuộc Ban Tổ chức (09:01 | 20/11/2014)

(AARM-2014) - Danh sách tổ thường trực, phiên dịch thuộc Ban Tổ chức

Ban Tổ chức Giải AARM-24 (11:34 | 31/08/2014)

(AARM-2014) - Thông tin về Ban Tổ chức Giải AARM-24 tại Việt Nam.

Các dịch vụ hỗ trợ (11:37 | 21/08/2014)

(AARM-2014) - Thông tin về các dịch vụ hỗ trợ cần thiết cho các đoàn tham gia.

Một số hình ảnh và sơ đồ bố trí trường bắn (12:47 | 20/08/2014)

(AARM-2014) - Một số hình ảnh về trường bắn, về các khu vực phục vụ, khu vực bảo đảm ... và sơ đồ bố trí trường bắn, các tuyến bắn...

Trang   | 1 | 
Kết quả
   
1 Brunei 0 2 5 7
2 Cambodia 0 0 0 0
3 Indonesia 19 12 10 41
4 Laos 0 0 0 0
5 Malaysia 0 2 0 2
6 Myanmar 2 2 1 5
7 Philippines 3 3 5 11
8 Singapore 2 0 2 4
9 Thailand 5 9 4 18
10 Vietnam 1 2 6 9
LỊCH THI ĐẤU
STT NỘI DUNG THI ĐẤU
1 Súng ngắn nam: Bài 1 14:00 - 15:20
2 Súng trường: Bài 1 14:00 - 16:40


Album ảnh
 
Liên hệ
BAN TỔ CHỨC AARM LẦN THỨ 24 TẠI VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: +84 69 696154 Fax: +84 4 37334163
E-mail: bannoidung@mod.gov.vn
CƠ QUAN XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ WEBSITE
Trung tâm Thông tin Khoa học Quân sự /BQP
 
Liên kết
Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng
Báo điện tử Quốc phòng